insurance

ביטוח
אבי בן חורין

סכום ביטוח – קשיחות או גמישות?

בביטוח מבנה הדירה או מבנה העסק, נותן המבטח, למעשה, יד חופשית לקביעת סכום הביטוח (גם אם יש קוים מנחים בנושא של חלק מהמבטחים), אך מבהיר שזה אינו סכום מוסכם והוא ייבדק בהמשך הדרך (אם בסיקור מוקדם או ביום התביעה). המצב הנפוץ הוא שסכום הביטוח הוא נתון מספרי שאמתותו (למי?) נבחנת לרוב בשעת התביעה וזה בוודאי אינו הפתרון הרצוי למבוטח. המשמעות – גמישות שעלולה ל"התקשח" ברגעים שבהם לא בטוח שזה יהיה נוח למבוטח. בכתבה דיון מעמיק בדילמה של סכום ביטוח קשיח או גמיש

ביטוח
אבי בן חורין

איך קורה שאין ביטוח?

איך קורה שאין ביטוח?
השאלה שבכותרת היא מוזרה, כי הרי הכל יודעים שביטוח אפשר לרכוש תמיד, והתלות היא רק בגובה הפרמיה. הרמת הגבה של מי מהקוראים שחושב בוודאי –"מי אמר שאפשר לקנות ביטוח תמיד? כמה פעמים כבר שמענו סירוב לערוך ביטוח בטענה של : אי אפשר?" לא מפתיעה, בכתבה ניתוח מלא של הסיבות לעובדה שלא כל פוליסה מכסה הכל ולעיתים אין כלל פוליסה

מאת: אבי בן חורין