תפעול

אלעד ארם - תמונת אווירה
ידע מקצועי
אלעד ארם

אחזקה בתעשייה – ספק שירות שהוא מרכז עלות או יצרן ערך שהוא מרכז רווח?

אופי העבודה של צוות האחזקה שלנו מושפע מאוד מהאופן שבו הנהלת החברה מתייחסת לשאלה שבכותרת המאמר. למעשה אחת הבעיות הקשות של ניהול האחזקה מתחיל מחוסר הבנה של המשמעויות שנגזרות מההחלטה או מאי ההחלטה הזאת. כשמדובר על ניהול אחזקה בתעשייה.