תפ"י

לוגיסטיקה
שרשרת האספקה

ההבדל בין המחסן למרלו"ג

ההבדל בין המחסן למרלו"ג מרכזים לוגיסטיים שינו את תחום האחסנה, הביאו קיצור זמן להספקה ללקוחות, שינו את הגישה בכל הקשור לשירות ללקוח והפכו את ההספקה