פרמיה

ביטוח
אבי בן חורין

איך קורה שאין ביטוח?

איך קורה שאין ביטוח?
השאלה שבכותרת היא מוזרה, כי הרי הכל יודעים שביטוח אפשר לרכוש תמיד, והתלות היא רק בגובה הפרמיה. הרמת הגבה של מי מהקוראים שחושב בוודאי –"מי אמר שאפשר לקנות ביטוח תמיד? כמה פעמים כבר שמענו סירוב לערוך ביטוח בטענה של : אי אפשר?" לא מפתיעה, בכתבה ניתוח מלא של הסיבות לעובדה שלא כל פוליסה מכסה הכל ולעיתים אין כלל פוליסה

מאת: אבי בן חורין