ביטוח אשראי

חדשות
שרשרת האספקה

רבעון ראשון 2024: אשרא, החברה לביטוח סיכוני סחר חוץ, אישרה ביטוח אשראי בערבות מדינה לעסקאות בהיקף של למעלה מ-3 מיליארד ש"ח

סיכום רבעון ראשון 2024: אשרא, החברה הממשלתית לביטוח סיכוני סחר חוץ, אישרה ליצואנים ישראלים ביטוח אשראי בערבות מדינה עבור עסקאות בהיקף של למעלה מ-3 מיליארד ש"ח. מרבית האישורים העקרוניים ניתנו עבור עסקאות ייצוא בתחומי התשתיות, האנרגיה, החקלאות, הבטחון, ההנדסה והבריאות #