חוק ומשפט

חוק ומשפט
שרשרת האספקה

חוקיות היבוא – התנהלות נכונה מול מכון התקנים ומשרד הכלכלה

מאת דני מויאל. המושג "חוקיות היבוא" מתייחס לכלל החוקים, הצווים והתקנות בהם קבע המחוקק דרישות ותנאים לייבוא לישראל; דרישה להצגת רישיון יבוא, אישורי תקנים, או עמידה בתנאים מסוימים כתנאי ליבוא.
במאמר זה לא נעסוק ביבוא אישי, הפטור על פי רוב מעמידה בחוקיות יבוא, למעט במקרים בהם המחוקק קבע אחרת, כגון מוצרי תעבורה, תרופות, מזון (מגבלת כמות) וכדומה.
צו יבוא חופשי, שהוא דבר החקיקה העיקרי בהסדרת היבוא לישראל, המהדורה הראשונה שלול נחתמה בשנת 1979, והביאה למהפכה בתחום הסחר חוץ: עד לתקופה הזו היבוא היה אסור, למעט למי שקיבל רישיון יבוא. עם פורסם הצו, המגמה התהפכה, היבוא חופשי ומותר ביבוא חוץ ממה שנאסר במפורש בחוק.