משה שמעוני

רכבת ישראל בירושלים 1
חדשות
שרשרת האספקה

רכבת ישראל מתחילה בעבודות להקמת תחנת "ירושלים מרכז" כחלק מהארכת מסילות "דוד המלך" לעיר ומפרסמת מכרז ראשון לביצוע הפרויקט

משרד התחבורה ורכבת ישראל מקדמים את פרויקט הארכת תוואי מסילות "דוד המלך" לירושלים כחלק מתוכנית הפיתוח האסטרטגית לשנת 2040 שעתידה לתת מענה לכ-300 מיליון נוסעים