ע.ב.מ עבודות ביטון מיוחדות בע"מ – שיקום שברים וסדקים ברצפות מחסנים פעילים ללא השבתת התפעול!!!

מנכ"ל: שי ברקוביץ
סמנכ"לית מכירות: אתי ברקוביץ
טלפון: 03-5601631
אתר: www.abam.co.il