תבור גליל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

החברה היא מיזוגן של שתי חברות "תבור שאן חרוד" ו"קואופרטיב גליל עליון" טלפון 04-6067200 שלוחה 2, tavgal.co.il