שחומ"ס

יעוץ והדרכת הטסת חומרים מסוכנים

טלפון: 052-6027412, דוא"ל: [email protected]