רסנר תוכנות לוגיסטיות מקבוצת אמן מחשבים

מערכות מידע לניהול הפצה, אופטימיזציה של מלאי ורכש, טלפון 08-6216601, אתר: www.rasner.co.il