רונטארק שרותי מלגזות בע"מ

צמיגים למלגזות, ירקונים 37 פתח תקווה, טל. 0722-657-515, אתר: ww.rontruck.co.il