רוזנשטוק שיפור

הנדסה ולוגיסטיקה תכנון מחסנים ומרכזים לוגיסטים, מערכי מפעלים, שרשרת האספקה ומערכות מידע. תכנון אסטרטגיית תפעול, טל: 09-9766366, [email protected], https://rosenstock.co.il