צמת קיבוץ צאלים

יצרני וחידוש צמיגים למלגזות, צאלים, טלפון: 08-9989290