פרוגרמה מערכות

חברת יעוץ והנדסה ניהולית בינלאומית המתמחה בשרשרת אספקה, תפעול, לוגיסטיקה, תכנון טיפול בחומרים, סימולציה של דוגמנות אנליטיות ועוד. טלפון: 09-7444366, אתר programa-consulting.com/hebrew