פלסגד מוצרים פלסטיים אחש"ח בע"מ

משטחי הפצה קלים מפלסטיק

טלפון: 04-6935485, אתר: www.plasgad.com