ע.ג פולק הספקה בע"מ

מאווררי תקרה תעשייתי לחללים גדולים, טלפון: 04-8722556, אתר: www.polack.co.il