עטיה נכסים והשקעות

טלפון: 03-6888690 אתר: www.attia.co.il