סמואל מלגזות

מצברים למלגזות ולמערכות סולריות

טלפון: Samuel-ltd.co.il ,03-5580419