סילימור

פתרונות בטון וציפוי רצפות, טלפון: 08-9797315, אתר: www.silimor.co.il