מ.נ. מערכות לתחבורה ולתעשייה בע"מ

מצברים למלגזות ולמערכות אנרגיה ירוקה, טלפון ליצירת קשר: 054-4580885, 072-3953436, דוא"ל: [email protected] אתר: www.mnge.co.il