מ. בר תחזוקה

השכרת גנרטורים, טלפון: 04-6378595 אתר: www.mbar.co.il