מנופי אבי

טלפון: 03-9597700 אתר: www.avi-cranes.co.il