ליפשיץ נכסים בע"מ

שיווק נדל"ן מסחרי, תעשייתי, לוגיסטי ומגורים, טלפון: 04-8441666, דוא"ל: [email protected]