להב, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב

קורס ניהול שרשרת הערך הארגונית

טלפון: 03-6406626, אתר: www.lahav.ac.il