חיים רונן – נדל"ן לוגיסטי

מחסנים לוגיסטיים, מבני תעשייה, מגרשים – 054-4410924, [email protected], www.nadlangroup.co.il