התנועה עמק חפר

אגודה שיתופית חקלאית לתובלה, 04-6321680, http://www.heh-transport.co.il/