המלגזה בע"מ

טלפון: 03-7793077  אתר: www.hamalgeza.co.il