המכללה למינהל

קורסי ניהול רכש בכיר

טלפון: 5025*, אתר: www.colman.ac.il