המכללה ליצוא ולשיווק בינלאומי – מכון היצוא

טלפון: 03-5142831, 03-5142845, 03-5142810

דוא"ל: [email protected] אתר: www.export.gov.il/school