המכללה האקדמית כנרת

קורסי ניהול רכש ולוגיסטיקה

טלפון: 04-6653700 דוא"ל: [email protected] אתר: www.kinneret.ac.il