המכללה האקדמית אשקלון

B.A. בכלכלה ולוגיסטיקה טלפון: 9990* אתר www.aac.ac.il