דורמן

דלתות מתרוממות לתעשייה, שערים חשמליים, מחסומי זרוע ומשווה גובה למשאיות, טלפון: 050-4522512