גיל גורדון שירותי צמיגים בע"מ

צמיגים למלגזות, צמיגים מלאים, טל. 052-3575283