גילי לוי תיווך נדל"ן

תיווך נדל"ן לוגיסטי, טלפון: 054-5746136, דוא"ל: [email protected]  אתר: www.gyl.co.il