PPA – פתרון חדש ומהפכני לניהול סיכונים בתחום האספקה והרכש

PPA – פתרון חדש ומהפכני לניהול סיכונים בתחום האספקה והרכש

PPA שירותי אבטחת אספקה, חברה עילית לפתרונות ניהול ספקים, גאה להכריז על פתרון חדשני עבור ניהול סיכונים בתחום האספקה והרכש, עם יכולת ייחודית לקבלת מידע איכותי וממוקד המיועד לניתוח ולצפי יכולות הספקים לעמוד בלוחות זמנים. המתודולוגיה של חברת  PPA מציעה כלים לניהול ספקים, המסייעים להגדיל את השקיפות והביצועים מחד ולהקטין את סיכוני הספקים מאידך. PPA מציעה אינטגרציה של קדמות רכש עם טכנולוגיה פורצת דרך, המבוססת על כלי תקשורת מוכח ועל הדור הבא של אלגוריתם הצופה האם הספקים יעמדו בלוחות הזמנים אליהם התחייבו. החברה מציעה לשפר את ההתקשרות עם הספק באמצעות מתודולוגיה, המבוססת על שנות ניסיון רבות, בת ארבעה צעדים:  1. הבטחת אספקה בזמן, 2, שיפור נראות ויכולת מעקב, 3. ניהול סיכונים יעיל עבור ספקים, 4. תקשורת ספק-לקוח נטולת מאמץ. האלגוריתם החדשני שפיתחה – PPA – Parts Prediction Algorithm מאפשר לאמוד ולמדוד נתונים, מידע ופעילות של ספקים לאורך זמן. נתונים אלה כוללים  נתוני ייצור ומלאי, התחייבויות קיימות ורמות שרות היסטוריים. ניתוח מידע רב ערך זה מעניק למערכת יכולות חיזוי וחיווי של יכולות הספקים לעמוד בלוחות הזמנים ומאפשרת לארגון לבצע החלטות נכונות ואחראיות מבעוד מועד בכל הקשור לספקיה.PPA  שירותי אבטחת אספקה, הוקמה בשנת 1985, מבוססת בישראל ומתמחה בתעשיות התעופה, התחבורה והרפואה. החברה מציעה שילוב מלא של שירותי ניהול ספקים ללקוחותיה. לפרטים נוספים ויצירת קשר: http://deliveryassurancepro.com/landing/landinghe.html