LogiMat 2023 Logo

LogiMat 2023 – ריכוז מצגות שהוצגו בתערוכה

LogiMAT 2023 עלתה על כל הציפיות: 62,343 מבקרים ו-1,563 מציגים, ועוד הרבה אטרקציות, כולל אירועים חיים, אזורי מצגות בחוץ, וכמובן LogiMAT Arena, שם הוצגו מצגות של מומחים מובילים בענף הלוגיסטיקה. הנהלת התערוכה משדרים מחדש את כל מצגות המומחים ב- LogiMAT.digital בשבועות הקרובים. ארבע סדרות של מצגות שכבר הוזרמו נמצאות כעת בספריית המדיה.

מצורפת תוכנית השידורים לחודשים הקרובים:

LogiMat 2023 - תוכנית שידורים