מדד מנהלי הרכש - תמונה מובילה

24 מדדי הביצועים העיקריים במרלו"ג (KPI – key performance indicator )

24 מדדי הביצועים העיקריים במרלו"ג (KPI – key performance indicator )

מדדי ביצועים במרלו"ג משפיעים על כל התהליכים בו ומאפשרים התייעלות וחסכון לכל אורך הפעילות. בין המדדים העיקריים: מדדי קבלה, מדדי אחסנה, מדדי ליקוט ואריזה, מדדי הפצה ומדדי לוגיסטיקה הפוכה. להמשך הכתבה……..
 

מאת: איציק כהן*

מדדי קבלה
מדדי קבלה הם בין המדדים המהותיים ביותר במחסנים, פעילות המרלו"ג מתחילה בתהליך זה וכל פעילות שלצידה חוסר יעילות בתהליך תשפיע על התהליכים הבאים כמו כדור שלג.
ערכי KPI של  מרלו"ג שמתאימים לתהליך הקבלה הם:

 1. עלות קבלה לפי שורת קבלה: ההוצאה שמתהווה במרלו"ג בתהליך הקבלה לכל שורת הקבלה לרבות עלות הטיפול.
 2. קבלה פרודוקטיבית: נקבעת במונחי כח אדם באמצעות מדידת היקף הסחורות שהתקבלו על ידי מחסנאי בשעה.
 3. דיוק בקבלה: % הפריטים שהתקבלו בצורה מדויקת, זאת אומרת, היחס בין ההזמנות שנתקבלו בצורה מדויקת לבין הזמנות הרכש שיצאו.
 4. ניצול דלתות הטעינה והפריקה: אחוז דלתות הטעינה המנוצלות מסך כמות הדלתות במרלו"ג.
 5. זמן מחזור הקבלה: הזמן הנדרש לביצוע תהליך הקבלה.

מדדים אלה עוזרים למנהלים לזהות את הכשלים בקבלה ולחסוך תגובת שרשרת של אי יעילות לאורך כל התהליך.
זיהוי וטיפול בחוסר יעילות בתהליך קבלה ארוך עקב עומס ברציפים יכול להוביל לצמצום פערים כבר בשלב הקבלה.
מדדי PUTAWAY (הכנסה למידוף )
מהרגע שהפריטים מתקבלים, תהליך ה-PUTAWAY (הכנסה למידוף) מתחיל עם הצבת כל פריט במיקום מסוים המאפשר שליפה נוחה.
PUTAWAY יעיל מבטיח תהליך ליקוט חלק ובכך להפחית באופן משמעותי בזמן האספקה.
להלן כמה ממדדי ה-KPI החשובים בתהליך ה-PUTAWAY שמומלץ לעקוב אחריהם כדי למדוד את התהליך:

 1. עלות שורת PUTAWAY: הוצאות שנגרמו על ידי העברת מלאי לכל שורה. זה כולל עלויות עבודה, טיפול וציוד.
 2. פרודוקטיביות ה-PUTAWAY: אחוז הפעולות שמבצע מחסנאי בשעה.
 3. דיוק ה PUTAWAY : אחוז של מספר פריטים שהונחו בצורה מדויקת במיקום המיועד .
 4. ניצול מיטבי של המשאבים וכח האדם: ניצול מיטבי של כח האדם והציוד לאורך כל התהליך.
 5. מחזור הזמן של תהליך ה-PUTAWAY: הזמן הכולל שלוקח לביצוע משימת PUTAWAY .

מדידת תהליך ה-PUTAWAY באמצעות מדדים אלו נותנת לנו תמונה ברורה של חוסר היעילות בתהליך. זיהוי מכשולים כמו אי דיוקים או מיעוט של עבודה מאפשר לייעל לפשט ולמקסם את התהליך.
מדדי אחסנה
בין אם המרלו"ג שלכם תלוי באחסנת פריטים בצורה ידנית או שימוש במערכות אוטומטיות אתם עדיין צריכים למדוד את היעילות. להלן מספר מדדים חשובים שבעזרתם נמדוד את יעילות האחסון.

 1. העמסת עלות המלאי: עלות האחסון לאורך תקופת זמן מסוימת כוללת את עלות המלאי, עלויות ההון, עלויות השירות ועלויות הנזקים כמו כן עלויות של התיישנות / פג תוקף /יציאה משימוש. ככל שהמלאי יושב יותר זמן ב מרלו"ג כך יעלו גם עלויות המרלו"ג.
 2. פרודוקטיביות באחסנה: נפח הפריטים המאוחסנים על כל מ"ר.
 3. ניצול השטח: אחוז השטח שמאחסנים עליו מתוך השטח הכולל הזמין לאחסון.
 4. מחזור המלאי: מודד את מספר הפעמים שהמלאי כולו יוצא במהלך תקופה מסוימת.
 5. רמת המלאי ביחס למכירות: מודד את רמות המלאי אל מול המכירות, זה עוזר למנהלים לזהות בסוף החודש את גידול במלאי אל מול פיחות במכירות.

מדדי האחסון והמלאי הללו הם בעלי חשיבות עצומה כשמדובר במקסום האחסון והפחתת עלות המלאי. מחזור מלאי נמוך מוביל אותך לאתר את הסיבות לכך ולשפר את ניהול המלאי .
 
מדדי ליקוט ואירוז
תהליך הליקוט והאירוז משפיע באופן ישיר על זמן האספקה. יעילות בליקוט משמעו זמן אספקה קצר יותר.
ליקוט נכון ויעיל של ההזמנה מוביל לשיעור נמוך יותר של החזרת הזמנות ושביעות רצון לקוחות מוגברת.

 1. עלויות ליקוט ואירוז: העלות שהצטברה לשורת הזמנה כולל טיפול, תיוג,   ואריזה.
 2. פרודוקטיביות בליקוט: מספר השורות שלוקטו בשעה.
 3. דיוק בליקוט: מספר ההזמנות שלוקטו ונארזו ללא טעות.
 4. ניצול של כח האדם והציוד: אחוז העובדים וציוד האריזה מול סך כל העובדים והציוד הכולל.
 5. מחזור זמן הליקוט: הזמן הנדרש ללקט כל הזמנה.

מדדי הפצה
ככל שהמרלו"ג צובר יותר תפקידים ותחומי אחריות יחד עם הצמיחה של שרשרת האספקה ההפצה באה כפונקציה נוספת המפעילה לחץ נוסף על מחסנים. הנה כמה KPI's רלוונטי ההפצה:

 1. מחזור הזמן של הזמנה: אחד מהמדדים החיוניים למרלו"ג ומרכזי הפצה, זמן אספקה זה הזמן הממוצע שלוקח להזמנה להגיע ללקוח מהרגע שההזמנה התקבלה .
 2. שיעור ההזמנות המוצלחות: מספר ההזמנות שהמרלו"ג מספק ללא שום טעות או בעיה. נתון זה מציין את שיעור ההצלחה של מרכז ההפצה/ה או המרלו"ג.
 3. שיעור ההזמנות החוזרות: מספר ההזמנות שנכנסות עבור פריטים שאינם

במלאי. יש מצבים של ביקושים לא צפויים. לעומת זאת עם שיעור זה הינו
גבוה בעקביות זוהי אינדיקציה שיש כשלים בתכנון ובחיזוי.
ניצול חלק מהמדדים הללו יעזרו לכם לאבחן בעיות יסודיות בתחום ההפצה.
לדוגמא: מספר גדול של הזמנות חוזרות מעיד על כך שהמרלו"ג/מרכז ההפצה לא מחזיק את המלאי הנכון/רמות המלאי המתאימות. במקרה זה הבעיה טמונה בהבנת התנהגות הצרכן, חיזוי הביקוש בצורה טובה יותר ולהגדיר את רמות המלאי כראוי.
מדדי לוגיסטיקה הפוכה
ברוב המקרים, ה מרלו"ג תמיד נמצא חשוף ללוגיסטיקה הפוכה. כתוצאה מכך, יש צורך גם במדדי KPI תקינים למדידת היעילות והאפקטיביות של תהליך זה

 1. שיעור ההחזרות: שיעור הסחורות שמוחזרים לאחר שנמכרו. השימוש הטוב ביותר במדד זה הוא כאשר מפלחים אותו לפי סיבת ההחזרה.

זיהוי, יישום ומעקב אחרי מדדי ביצוע מרכזיים של ה מרלו"ג על בסיס קבוע הוא הצעד הראשון לקראת גידול הפרודוקטיביות, היעילות ושביעות הרצון של הלקוחות. זו תניב בצורה עקבית תוצאות חיוביות ויכולת חיזוי מבצעי.
זכרו! גם טובי המאמצים לדיגיטציה של ה מרלו"ג יכולים לרדת לטמיון אם אינך יכול למדוד את פעולות המרלו"ג.
—————————
*איציק כהן הינו יועץ לוגיסטי, ניתן לפנות ולהתייעץ עם הכותב בטלפון 055-9999559 או במייל: [email protected]