רעלים

המשרד להגנת הסביבה פרסם בעת האחרונה תנאים לחידוש היתרי רעלים למפעלים בעת מלחמה לשמירה על רציפות תפקודית. ההנחיות נועדו לחברות ולמפעלים שנבצר מהם להשלים את האישורים הנדרשים בשל חוסר זמינות כוח אדם ומגבלות בכניסה למפעלים. ההנחיות היו בתוקף עד 23 באוקטובר 2023.

עם הימשכות מצב המלחמה, הוארך תוקף ההנחיות עד ליום 06 בנובמבר 2023.

מקור התמונה והידיעה: פורטל סייפטי נט