נמל חיפה 100

שנת שיא כל הזמנים לנמל חיפה

שנת שיא כל הזמנים לנמל חיפה

שנת 2018 הייתה שנה משמעותית ביותר עבור חברת נמל חיפה. במקביל להמשך גידול בפעילות התפעולית, נוהלו במהלך השנה דיונים אסטרטגיים לגבי הכנת הנמל לתחרות העתידית עם פתיחתם שני הטרמינלים החדשים למכולות בישראל. במהלך 2018 הבשילו דיונים אלה לכדי הסכמות שהושגו בנוגע לכלל הנושאים, בכללם הכנסת משקיע אסטרטגי, פרישה מרצון, התייעלות, תשתיות, ועוד. דיונים אלה התקיימו במהלך 2018 ברוח טובה וברצון משותף של כל הגורמים להסכים על תוכנית פעולה במסגרתה נמל חיפה ימשיך לתת שירות מעולה וגם להפגין איתנות כלכלית בשנים הבאות. השקט התעשייתי שנשמר לאורך השנה, היעילות התפעולית של נמל חיפה אל מול המתחרים, והעלייה המשמעותית במטענים ששונעו בנמל חיפה בשנת 2018 באים לידי ביטוי גם בדוחות הכספיים שאושרו.