שנה חמישית ברציפות: חברת נמל אשדוד זוכה בדירוג "פלטינה" של דירוג מעלה לאחריות תאגידית

19.7.2022, חברת נמל אשדוד דורגה שנה חמישית ברציפות בקטגוריית "פלטינה" בדירוג "מעלה" היוקרתי לאחריות תאגידית, בו מופיעה כבר עשור. דירוג מעלה הושק בשנת 2003, ומאז שנת 2006 מדרג למעלה מ-100 החברות הגדולות במשק הישראלי. הדירוג כולל 9 פרקים על פיהם נבחנות החברות המשתתפות במדד: היבטים אתיים בתהליכים עסקיים, יחסי עבודה, שרשרת אספקה, גיוון והכלה, תרומה לקהילה, מעורבות חברתית של עובדים, איכות הסביבה, ממשל תאגידי ופרק ניהול ודיווח. זאת, על מנת לשקף שלוש מגמות מרכזיות באחרית תאגידית: מידת השיפור של כל חברה ביחס לחברות אחרות במשק, מידת השיפור של כל חברה ביחס לחברות אחרות באותו הסקטור אליו משתייכת, ומידת השיפור של כל חברה ביחס לביצועיה בעבר באופן פרטני. הדירוג מבוצע על ידי וועדה ציבורית בלתי תלויה, ונוסד במטרה לשמש כלי לניהול האחריות התאגידית של החברות הישראליות. מדד מעלה צובר יותר ויותר חשיפה מדי שנה, בשל המשמעות של אחריות תאגידית עבור משקיעים בשוק ההון.

אורנה הוזמן-בכור

יו"ר הדירקטוריון של נמל אשדוד, אורנה הוזמן-בכור, שנכחה בטקס חשיפת דירוג המדד בבורסה, ציינה כי: "חברת אשדוד משקיעה משאבים כספיים ואנושיים רבים על מנת לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אחריות תאגידית ולהוביל בביצועים חברתיים וסביבתיים. אנחנו מאמינים שאחריות תאגידית היא חלק בלתי נפרד מתפקידנו בתור שער הכניסה למשק הישראלי, הפועל ללא הרף על מנת לשדרג את איכות החיים של החברה הישראלית בכללותה."

צילום: דניאל הרלב