רשות המסים: עלייה של 32% ביבוא כלי רכב במהלך ינואר – אוגוסט

רשות המסים: עלייה של 32% ביבוא כלי רכב במהלך ינואר – אוגוסט

החטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המסים פרסמה לאחרונה נתונים עבור יבוא מוצרים בני קיימא בחודש אוגוסט 2018. מהנתונים עולה כי בתחום יבוא כלי הרכב בחודש אוגוסט 2018 הובאו לארץ 22,525 כלי רכב פרטיים, עלייה של 14.5% בהשוואה ליבוא באוגוסט 2017 במהלכו יובאו 19,673 רכבים פרטיים. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב-866 כלי רכב בהשוואה ל-957 כלי רכב באוגוסט 2017, ירידה בשיעור של 9.5%. במהלך ינואר – אוגוסט 2018 יבוא כלי רכב נוסעים הסתכם ב-194,770 כלי רכב, עלייה של 32% לעומת התקופה המקבילה אשתקד במהלכה יובאו לישראל 147,566 כלי רכב. העלייה הגבוהה מוסברת על ידי יבוא נמוך בתחילת שנת 2017 עקב הקדמת היבוא לדצמבר 2016 ועל ידי יבוא גבוה של כלי רכב נוסעים לאורך שלושת החודשים הראשונים בשנת 2018 שנובע בחלקו מהרצון לרישום כלי הרכב כמודל של שנה חדשה. מרשות המסים נמסר כי נתוני המגמה מצביעים על התייצבות ביבוא כלי רכב נוסעים בחודשים האחרונים. נציין כי ההכנסות ממסי קנייה של הרכבים עמדו במהלך ינואר – אוגוסט 2018 על סך של 7.59 מיליארד שקל – עלייה של 26.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד במהלכה ההכנסות ממסי הקנייה עמדו על 5.98 מיליארד שקל. בתחום יבוא מוצרי חשמל ואלקטרוניקה נמסר מרשות המסים כי בחודש אוגוסט 2018, בהשוואה לאוגוסט 2017, נרשמה עלייה ביבוא של רוב מוצרי החשמל הלבנים. ביבוא מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים נרשמה עלייה של 6.6%, 131.9% ו-5.7% בהתאמה. יבוא מקררים, לעומת זאת, ירד בשיעור של  16.6%. בסיכום ינואר – אוגוסט 2018 בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, יבוא מקררים ומכונות כביסה ירד בשיעור של 2.4% ו-12.6% בהתאמה. יבוא מייבשי כביסה ומדיחי כלים, לעומת זאת, עלה בשיעור של 32.9 ו-8.3% בהתאמה. בחודש אוגוסט 2018 בהשוואה לאוגוסט 2017 נמשכה עלייה ביבוא טלוויזיות בשיעור של 40.2%. יבוא דיוידי עלה ב-164.4% בהשוואה ליבוא נמוך באוגוסט 2017. בחודש אוגוסט 2018, נרשמה עליה ביבוא סיגריות בשיעור של 3.2%. אולם במצטבר נשאר יבוא סיגריות כמעט ללא שינוי וערך יבוא סיגריות ירד ב-5.4%, ככל הנראה עקב מעבר לסיגריות זולות יותר. סך הכל ערך כלל היבוא בחודש אוגוסט 2018 הסתכם בכ-6.4 מיליארד דולר, גידול של 8.2% לעומת ערך היבוא באוגוסט 2017. נתוני מגמה מצביעים על עלייה מתונה בערך היבוא.