רכבת ישראל - 21.8.2023

רכבת ישראל: רווח של 28 מיליון שקל בחציון הראשון של 2023

רקבת ישראל - לוגו

רכבת ישראל פרסמה את תוצאות החציון הראשון של שנת 2023 מהן עולה כי התוצאות מציגות את הרווח הנקי הרבעוני והחציוני הגבוה ביותר שרשמה רכבת ישראל אי פעם, ומעידות על מגמה ברורה של חיזוק איתנותה הפיננסית של חברת רכבת ישראל, זאת על רקע כניסתו לתוקף של הסכם ההפעלה והפיתוח שמבטא את תהליך ההתפתחות והייצוב של החברה, המחושב באופן רטרואקטיבי החל מינואר 2022.

הסכם ההפעלה החדש מביא בשורה לנוסעי הרכבת, הן ברמת השירות לנוסעים, והן עבור האיתנות הפיננסית של הרכבת. תוצאותיו ניכרות ברווחיות השנתית של מעל למיליארד שקלים המשקפת את פעילות החברה, המסתכמת בכ-318 מיליון שקלים כתוצאה מתפעול יעיל ואיכותי וכ-763 מיליון שקלים הנובעים מעדכון ערך נכסי החברה לנוכח תחזיות הרווח העתידיות (השבת ערך).

לצד הסכם ההפעלה, התוצאות החיוביות מיוחסות לפעולות רבות שנעשו בשנים האחרונות בהובלת הנהלתה הנוכחית של החברה, אשר כללו שיפור משמעותי בתפעול הרכבות המביא לצמיחה עקבית במספר הנסיעות, האצה של פריסת תשתיות מתקדמות (חישמול, מערכת איתות חדשה וכו׳), הפעלה מדורגת של קווים חשמליים חסכוניים יותר הן לרכבת ישראל והן מבחינת פליטת מזהמים, וחתימת הסכם קיבוצי חדש אשר שיפר את איתנותה התפעולית של החברה ויחסי העבודה בה.

הסכם ההפעלה החדש במגזר הנוסעים נחתם בחודש מאי האחרון לאחר עבודה של שנים שבוצעה על ידי הנהלת הרכבת בהובלת המנכ״ל מיכאל מייקסנר וסמנכ״ל הכספים רן סטרומזה אל מול גורמי המדינה וביניהם משרד התחבורה, אגף החשב הכללי ואגף התקציבים במשרד האוצר, ובליווי דירקטוריון החברה בראשות עו״ד משה שמעוני ורשות החברות הממשלתיות. כל אלה ואחרים פעלו רבות לטובת חיזוקה של רכבת ישראל כקטר התחבורה של המשק, ולשיפור השירות לנוסע. 

בין היתר כולל הסכם ההפעלה החדש שיפור הכנסות הרכבת מהמדינה על נסיעות של רכבות חשמליות (בהשוואה לדיזל), תגמול לפי מספר הקרונות המופעלים בכל רכבת, לטובת שיפור השירות לנוסע והקטנת הצפיפות בקרונות, התאמת תשלומי המדינה לרכבת לפי גודל התחנות, דגש על שירות לנוסע בכל המובנים (ניקיון, דיוק, זמני מענה של מערך השירות וכו׳) ועוד. עוד כולל ההסכם תמריצים גבוהים יותר לשינוע מטענים באיזורים הסובלים מגודשי תנועה, עידוד פיתוח אזורי המסחר והתעסוקה בסביבת תחנות הרכבת ועוד. 

מנכ״ל רכבת ישראל מיכאל מייקסנר: ״הסכם ההפעלה החדש תומך בהתפתחות רכבת ישראל ובאיתנות שלה. התוצאות משקפות הישגים תפעוליים ומצוינות הן של עובדי החברה והן של מנהליה. התוצאות מהוות בסיס להשקעה בשירות לנוסעים ולעמידה בדרישות ובמדדי שירות חדשים ואתגרים שנקבעו על-ידי המדינה כחלק מההסכם החדש. אני רוצה להודות לעובדי הרכבת ולנציגי משרד התחבורה והאוצר על השותפות והמסירות בהעמדת שירות רכבות איכותי כיום ובעתיד״. 

יו״ר דירקטוריון החברה עו״ד משה שמעוני: ״רכבת ישראל הופכת הלכה למעשה לקטר התחבורה של המשק, אשר יביא בשנים הקרובות לשיפור דרמטי של מרקם החיים של אזרחי ישראל. אני מודה לשותפים לדרך בהנהלת הרכבת, משרד התחבורה, האוצר ורשות החברות על הליווי והסיוע בהתפתחות הרכבת, והפיכתה לחברה חזקה ומובילה בנוף החברות הממשלתיות״. 

את החציון הראשון של 2023 סיימה החברה ברווח תפעולי תזרימי (EBITDA) של כ-383 מיליון שקלים, בהשוואה לרווח תפעולי תזרימי של 48 מיליון שקלים בחציון המקביל אשתקד. סך הכנסות החברה הסתכמו לכ-1.959 מיליארדי שקלים בהשוואה ל- 1.425 מיליארדי שקלים בחציון המקביל אשתקד. הרווח הכולל עמד על כ-1.081 מיליארדי שקלים בהשוואה לרווח כולל של כ-3.4 מיליון שקלים בחציון המקביל אשתקד. 

הסעת נוסעים

ממוצע הנסיעות היומי בחציון הראשון של 2023 עמד על כ- 271 אלף נסיעות ביממה, בהשוואה לכ-189 אלף נסיעות ביממה בחציון המקביל אשתקד. בחציון הראשון לשנת 2023 בוצעו 34.4 מיליון נסיעות בהשוואה ל-23.98 מיליון נסיעות בחציון המקביל אשתקד. ההכנסות מהסעת נוסעים בחציון הראשון של 2023 הסתכמו ל- 1.697  מיליוני שקלים בהשוואה ל-1.252 מיליוני שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ממוצע דיוק הרכבות בחציון הראשון לשנת 2023 עמד על 94.1  אחוזים בהשוואה ל- 96.88  אחוזים בתקופה המקבילה אשתקד.

מגזר המטענים

בחציון הראשון של 2023 הובילה רכבת ישראל כ-3 מיליון טון בהשוואה ל-3.43 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הרכבת מהובלת מטענים עמדו בחציון המדווח על 218 מיליוני שקלים בהשוואה ל-143 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. רווח מגזר המטענים בחציון הראשון של 2023 עמדו על כ-28 מיליוני שקלים, בהשוואה להפסד של 39 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

———————

בתמונה: קרון רכבת חשמלי שנפרק לאחרונה בנמלי ישראל. הסכם הפעלה חדש

——————–

הידיעה באדיבות אתר Port2Port