נמל חיפה 100

סיוע חברת נמל חיפה להערכות העיר חיפה לשעת חרום

מתוך דאגה לתושבי חיפה, החליטה חברת נמל חיפה בבעלות קבוצת אדאני-גדות לתרום מיליון שקלים לסיוע להיערכות תושבי העיר חיפה למצב חירום שעלול להתפתח. בעיר חיפה ישנם מקלטים פרטיים רבים שאינם ערוכים להתמודד עם מצב חירום שעלול להתפתח, והכסף שהוקצה על ידי הנמל, מיועד לשיפור מוכנות המקלטים הפרטיים של התושבים, בכלל זה פינוי ציוד, פעולות תחזוקה וכן פעולות בינוי חיוניות – במטרה להביא את המקלטים למצב מוכנות גבוה. היות ולא כל התושבים מסוגלים פיזית או כלכלית לבצע את הפעילות הנדרשת של חיזוק המקלטים, נמל חיפה ועובדיו בשיתוף עיריית חיפה יירתמו למשימה הזו ככל שיידרש.

יו"ר נמל חיפה ד"ר רון מלכא: "בהיותנו חלק אינטגרלי של העיר חיפה אנו חשים צורך לסייע בהגנה על תושבי חיפה. אנו מחויבים לסייע לעיר חיפה ולתושביה ככל הניתן בעת המתוחה הזו. לצד התקווה לימים שקטים, עלינו להיות ערוכים לכל תרחיש. העבודה רבה, ישנם מקלטים רבים שזקוקים לרמת מוכנות גבוהה יותר, ואנו נעשה כל שביכולתנו לתמוך במאמץ לשיפור המוגנות של תושבי העיר"