נמל חיפה - צילום ליאור פתאל

נמל חיפה ממשיך להציג שיפור במדדי רמת השירות בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023

רשות הספנות והנמלים (רספ"ן) במשרד התחבורה פרסמה השבוע את מדדי רמת השירות בנמלי ישראל לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023. מהנתונים עולה כי נמל חיפה מוביל ברוב מוחלט של הפרמטרים ומציג שיפור מתמשך ומשמעותי ברמת השירות.

 

שיפור במדדי השירות בנמל חיפה:

מהנתונים שמפרסם משרד התחבורה עולה כי חברת נמל חיפה שנרכשה בתחילת השנה על ידי קבוצת אדאני-גדות, מציגה שיפור ביחס לתקופה טרום ההפרטה, וביחס לשאר הנמלים בישראל.


תנועת מטענים:

בנמל חיפה עברו בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023 כ- 16,343 אלפי טונות מטען המהווים 35 אחוז מסך המטענים בישראל בתקופה זו. בנמל אשדוד עברו 15,740 טונות מטען, בנמל המפרץ עברו 7,159 אלפי טונות מטען,  נמל דרום עם 3,547 טונות מטען, מספנות ישראל עם 2,836 טונות מטען ונמל אילת 1,425 טונות מטען.


מכולות:
זמן שהייה ממוצע של אוניית מכולות בנמל חיפה (הזמן מתחילת העבודה על האונייה ועד סיומה) הוא הקצר ביותר ועומד על 22 שעות בתקופה המדוברת ומשקף שיפור בשירות לעומת 29 שעות שהייה בשנת 2022.
זמן השהייה הממוצע בנמל המפרץ הוא 37 שעות, בנמל אשדוד 39 שעות ובנמל הדרום 58 שעות.

זמן ההמתנה:
שיפור נוסף נרשם בזמן ההמתנה הממוצע של אוניית מכולות בנמל חיפה (הזמן מהגעת האונייה לאזור הנמל ועד תחילת העבודה). זמן ההמתנה הממוצע עמד בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023 על 4.1 שעות, זאת בהשוואה ל-7.2 שעות בממוצע ב-2022, ירידה של כמעט 40%.

שיפור נוסף נרשם בתפוקת העבודה, קרי בכמות המכולות שעובדי הנמל פורקים או טוענים בשעה. הנמל מסיים את שלושת הרבעים הראשונים של 2023 עם 49.8 מכולות שנפרקו/נטענו בממוצע בשעה (לעומת 46.9 ו-46.6 בשעה בשנים 2022 ו-2021 בהתאמה).

בשני מדדים אלה נמל חיפה מציג את התוצאות הטובות בישראל על פי נתוני משרד התחבורה.

 

מטען כללי:

בנמל חיפה ביקרו במצטבר 313 אוניות מטען בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023 כאשר בנמל אשדוד ביקרו 195 אוניות מטען, בנמל המפרץ 111 אוניות מטען ובנמל אילת 50 אוניות מטען. בכלל הנמלים רואים ירידה במספר אוניות המטען שהגיעו ביחס לשנת 2022.
זמן שהייה של אוניית מטען כללי בנמל חיפה הוא הקצר ביותר מכל הנמלים ועומד בתקופה זו על 92.5 שעות – זאת לעומת 125.3 בשנת 2022. נמל המפרץ עומד על 141.5 שעות של זמן שהייה, נמל אשדוד על 146.6 שעות שהייה ונמל הדרום על 133.1 שעות שהייה. זמן ההמתנה הממוצע של אוניות מטען כללי עד כניסתן לעבודה ירד כאשר נמל חיפה מוביל עם 36.5 שעות המתנה בשלושת הרבעים הראשונים של שנת 2023, זאת לעומת 61.5 בשנת 2022 ו-98.3 בשנת 2021. בתפוקה ממוצעת לשעת שהיית אוניית מטען כללי עלה נמל חיפה משינוע 18.5 טון בממוצע בשנת 2021 ו-26.7 טון בשנת 2022 לשינוע של 37.4 טונות בשעה לתקופה המדוברת.

 

מנתוני משרד התחבורה עולה באופן מובהק המובילות בשירות של חברת נמל חיפה בשלושת הרבעונים הראשונים לשנת 2023:

זמן המתנה ממוצע של אוניית מכולה:

מקום ראשון – נמל חיפה – 4.1 שעות

מקום שני –  נמל אשדוד – 11.6 שעות

מקום שלישי – נמל המפרץ – 13.2 שעות

מקום רביעי – נמל הדרום 14.8 שעות

 

תפוקה ממוצעת לשעת עבודה של אוניית מכולה:

מקום ראשון – נמל חיפה – 49.8 מכולות

מקום שני –  נמל המפרץ – 41.8 מכולות

מקום שלישי – נמל אשדוד – 35 מכולות

מקום רביעי – נמל הדרום 26 מכולות

 

זמן המתנה ממוצע של אוניית מטען כללי:

מקום ראשון – נמל חיפה – 20.4 שעות

מקום שני –  נמל אשדוד – 85.3 שעות

מקום שלישי – נמל המפרץ – 119.9 שעות

מקום רביעי – נמל הדרום 167.7 שעות

 

תפוקה ממוצעת לשעת שהייה של אוניית מטען כללי:

מקום ראשון – נמל חיפה – 37.4 טון

מקום שני – נמל אשדוד – 26.7 טון
מקום שלישי –  נמל המפרץ – 23.7 טון

מקום רביעי – נמל הדרום 15 טון

 

בנוסף למחוייבות עובדי הנמל ומקצועיותם, בנמל חיפה מסבירים שהשיפור במדדים נובע גם משיפורים בציוד, מיקוד בשיפור השירות למטען הכללי, פתיחת רציף קישון מזרח לפעילות המטען הכללי ופתיחת הרציף המזרחי שפרק כמות אדירה של סוגים שונים של תפזורות וגרעינים.

עוד בנושא השבחת ציוד – בתחום המכולות בוצעה הגבהה והארכת הזרוע לארבעה עגורני מכולות, כדי לקלוט אוניות מכולה ענקיות במסוף כרמל.

 

"חברת נמל חיפה מציגה שיפור מתמיד בפרמטרים השונים בתחום השירות. מהנתונים ניתן לראות את השיפור הרציף והמתמשך מתחילת השנה והפרטת הנמל, ביחס למדדים בתקופת טרום ההפרטה. לפי דו"ח משרד התחבורה, נמל חיפה הוא הנמל המוביל בארץ מבחינת מתן שירות ללקוחותיו בפרמטרים רבים. אנחנו ממשיכים לעמוד בסטנדרטים גבוהים, וביתר שאת, גם בחודשים האחרונים למרות המלחמה. הצוות של נמל חיפה ממשיך לפעול כל הזמן לשיפור השירות לכלל לקוחותינו", מסביר אודי שרון, מנכ"ל חברת נמל חיפה.  

 

צילום תמונת הנמל: ליאור פתאל