מדד מנהלי הרכש - תמונה מובילה

מדד מנהלי הרכש לחודש אוגוסט: המשק היצרני המקומי ממשיך במגמת ההתכווצות

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.1% לעומת ערך של 48.3% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 0.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש ממשיכים להימצא במגמת התכווצות רכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא בעוד רכיבי הביקושים המקומיים ותפוקות הייצור ממשיכים להימצא בהתרחבות. גם החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיבי זמני האספקה ממשיכים להימצא בהתכווצות. יש לציין כי כיוון המדד הכללי דומה לכיוון כפי שנצפים במדינות אחרות ובמיוחד בארה"ב ואנגליה שם המשקים נמצאים מזה כמה חודשים במגמת התכווצות.

 

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש אוגוסט 2023  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

  מדד

חודש

אוגוסט

מדד

חודש

יולי

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה
מדד הכללי 48.1 48.3 0.2- התכווצות 3
קו מגמה 47.8 48.4 0.6- התכווצות 5
ביקושים מקומיים 53.0 55.3 2.3- התרחבות 17
ביקושים לייצוא 45.1 45.6 0.5- התכווצות 7
תפוקות ייצור 51.9 51.4 0.5 התרחבות 3
תעסוקה 43.4 43.3 0.1 התכווצות 7
מחירי חומרי גלם 54.7 60.5 5.8- התרחבות 37
מלאי מוצר מוגמר 55.2 52.0 3.2 התרחבות 49
מלאי חומרי גלם 56.3 51.4 4.9 התרחבות 24
כמות הרכישות למלאי 41.6 39.5 2.1 התכווצות 5
זמני אספקה יבוא 44.9 42.8 2.1 התכווצות 50
זמני אספקה מקומי 47.8 49.4 1.6- התכווצות 2

 

תפוקות הייצורPRODUCTION                                                                          

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.9% לעומת ערך של 51.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.5% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות ובעיקר לעונתיות, לרמת הביקושים ומהלכי התייעלות.

NEW LOCAL ORDERS                                           הזמנות חדשות לקוחות בארץ

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 53.0% לעומת ערך של 55.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.3% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון רחב של סיבות ובעיקר לרמת הביקושים ולמהלכי התייעלות.

QUANTITY OF PURCHASES                                                        רכישות למלאי

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 41.6% לעומת ערך של 39.5% שנמדד בחודש שעבר, עליה קלה של 2.1% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות ולשינויים ברמת המחירים.

מחירים                                                                                     PRICES               

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.7% לעומת ערך של 60.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינו כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר בהמשך העליה במחירי חומרי הגלם ומחסור בחלקם ולשינויים בשערי החליפין.

רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                               רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב התעצמות בהתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.8% לעומת ערך של 49.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 1.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי נצפתה התארכות בזמני האספקה המקומי.

IMPORTS DELIVERY TIMES                           יבוא חומרי גלם – זמני הספקה

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש החמישים ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.9% לעומת ערך של 42.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 2.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.

STOCKS OF RAW MATERIALS                                      חומרי גלם רמות מלאי

רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 56.3% לעומת ערך של 51.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 4.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמדיניות מלאי מכוונת של הפירמות.

STOCKS OF FINISHED GOODS                                              מלאי מוצר מוגמר

רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 55.2% לעומת ערך של 52.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים, למדיניות מלאי של הפירמות ולעונתיות.

רמת התעסוקה                                                                          EMPLOYMENT   

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.4% לעומת ערך של 43.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.

NEW EXPORT ORDERS                                       הזמנות חדשות לקוחות בעולם

גם רכיב הביקושים ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.1% לעומת ערך של 45.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קטנה של 0.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך התכווצות ברכיב זה לרמת ביקושים מחו"ל.

 

 

שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש

 

 

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:

 

מתכות

פלדה

ברזל

אלומיניום

 

כללי

בדים

חוטים

פאנלים סולאריים

שמנים

רכיבים אלקטרוניים

חומרי ניקוי

פלסטיק ומוצריו

ניילון

עץ

דלק

חומרי איטום

תכשירים רפואיים

 

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:

 

 

לא דווח

 

 

 

 

 

 

{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

2021 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
58.7 60.8 64.7 60.7 61.2 60.6
2021 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
59.5 59.9 61.1 60.8 61.1 58.7
2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
57.6 58.6 57.1 55.4 56.1 53.0
2022 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
52.8 52.8 50.9 50.2 49.0 48.4
2023 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
47.4 47.7 46.3 47.1 46.9 46.0
2023 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
46.4 47.6

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת ההתכווצות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש העשירי ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 47.6% לעומת ערך של 46.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.2% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים החשובים והמרכזיים ממשיכים להימצא בהתכווצות. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. תנאי השוק הכלכלי האמריקאי משפיעות על כלל העסקים ובעיקר על רמות הביקושים. לקוחות מפחיתים או לא מבצעים הזמנות ומנגד הפירמות מנצלות את המלאים הקיימים לצורך אספקת הביקושים.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.5% לעומת ערך של 46.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.3% לעומת החודש הקודם. החודש אך ורק 2 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השתיים עשרה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות.  הערך שנמדד החודש עומד על 46.8% לעומת ערך של 47.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.5% לעומת החודש הקודם. גם החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.0% לעומת ערך של 48.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.7% לעומת החודש הקודם. ערך של 50% מעיד כי לא חל כל שינוי בין החודש לחודש הקודם. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.5% לעומת ערך של 44.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.1% לעומת החודש הקודם. החודש אך ורק 2 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש  נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של מגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.4% לעומת ערך של 42.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית של 5.8% לעומת החודש הקודם. משמעות המשך המצאות רכיב המחירים בהתכווצות הינה כי נצפית המשך ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם בהם נצפתה הוזלת מחירים ובין השאר במחירי הגז הטבעי, נייר, אלומיניום, פלסטיק, פלדה ומוצריו, מנגד מציינים מנהלי הרכש את הרכיבים האלקטרוניים בהם נמשכת מגמת ההתייקרות. כמו כן מציינים מנהלי הרכש מגוון חומרי גלם בהם נמשך המחסור ובניהם רכיבים ובקרים אלקטרוניים ושבבים.

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2020 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
50.0 51.7 47.8 32.6 40.7 50.1 53.3 55.2 54.1 53.7 55.6 57.5
2021 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
54.1 55.1 58.9 60.9 65.6 63.9 60.4 60.3 57.1 57.8 58.1 57.9
2022 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
57.3 58.0 55.2 55.8 54.6 52.8 52.1 47.3 48.4 46.2 46.5 45.3
2023 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
47.0 49.3 47.9 47.8 47.1 46.5 45.3 43.0  

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת  התכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השלשה עשרה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 43.0% לעומת ערך של 45.3% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.3% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הנמוך ביותר שנצפה ב – 39 החודשים האחרונים. החודש כל הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתכווצות. החודש גם כל שלושת הסקטורים הנבדקים סקטור מוצרי הצריכה, סקטור מוצרי הביניים וסקטור מוצרי ההשקעה נמצאים בהתכווצות. מנהלי הרכש קושרים את המשך ההתכווצות למצב השווקים הכלכליים ורצון של הצרכנים לצמצם בקניות. רוב מנהלי הרכש אופטימיים וצופים כי במהלך השנה הקרובה תחול שינוי במגמה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 44.1% לעומת ערך של 47.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 3.1% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להמשך ההתכווצות הינה המשך הירידה בביקושים והמשך מצב המשק הכלכלי.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 38.8% לעומת ערך של 43.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 4.3% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך ההתכווצות נובע ממצב המשק הכללי והגלובלי. החודש כל שלשת הסקטורים הנבדקים נמצאים בהתכווצות אם כי החודש סקטור מוצרי הביניים נמצא במצב הקשה ביותר.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 38.6% לעומת ערך של 41.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 2.8% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי מגמת ההתכווצות החודש נצפתה בכל שלשלת הסקטורים. מנהלי הרכש מציינים כי הירידה בהזמנות נצפתה מארה"ב, מדינות אירופה, סין וברזיל וכי הסיבה לכך הינה ההאטה הכלכלית העולמית.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.0%, ירידה של 1.8% לעומת החודש הקודם. המשמעות של המשך התמצאות רכיב זה בהתכווצות הינה כי נצפתה המשך ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי ירידת המחירים נצפתה החודש בכל שלושת הסקטורים הנבדקים ובמיוחד בסקטור מוצרי הביניים.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.8% לעומת ערך של 46.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.4% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להתכווצות הינם ירידה בביקושים וירידה בתפוקות הייצור. כמו כן מציינים מנהלי הרכש כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה בסקטורים של מוצרי הביניים ומוצרי הצריכה בעוד שבסקטור מוצרי ההשקעה דווקא נצפתה החודש התרחבות.

הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל

הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

מדד מנהלי הרכשPMI   מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA).

למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו  אין העורכים ו\  או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .