מדד מנהלי הרכש - תמונה מובילה

מדד מנהלי הרכש בישראל – יולי 2023 – המשק היצרני ממשיך בהתכווצות

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות, אמנם מזערית ביותר, בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.3% לעומת ערך של 48.2% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 0.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש ממשיכים להימצא במגמת התכווצות רכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא בעוד רכיבי הביקושים המקומיים ותפוקות הייצור ממשיכים להימצא בהתרחבות. גם החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיב זמני האספקה המקומי שב לאחר חודש אחד בלבד ועבר מהתרחבות להתכווצות. יש לציין כי הנתונים בישראל החודש דומים למגמת הנתונים כפי שנצפים במדינות אחרות ובמיוחד בארה"ב ואנגליה שם המשקים נמצאים מזה כמה חודשים במגמת התכווצות.

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש יולי 2023  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

  מדד

חודש

יולי

מדד

חודש

יוני

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה
מדד הכללי 48.3 48.2 0.1 התכווצות 2
קו מגמה 48.4 48.3 0.1 התכווצות 4
ביקושים מקומיים 55.3 52.1 3.2 התרחבות 16
ביקושים לייצוא 45.6 45.8 0.2- התכווצות 6
תפוקות ייצור 51.4 51.6 0.2- התרחבות 2
תעסוקה 43.3 43.8 0.5- התכווצות 6
מחירי חומרי גלם 60.5 63.6 3.1- התרחבות 36
מלאי מוצר מוגמר 52.0 52.3 0.3- התרחבות 48
מלאי חומרי גלם 51.4 53.3 1.9- התרחבות 23
כמות הרכישות למלאי 39.5 41.4 1.9- התכווצות 4
זמני אספקה יבוא 42.8 46.6 3.8- התכווצות 49
זמני אספקה מקומי 49.4 50.7 1.3- התרחבות 1

 

תפוקות הייצורPRODUCTION                                                                          

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.4% לעומת ערך של 51.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.2% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות ובעיקר לעונתיות, לרמת הביקושים ומהלכי התייעלות.

הזמנות חדשות לקוחות בארץ

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש השישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 55.3% לעומת ערך של 52.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.2% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון רחב של סיבות ובעיקר לרמת הביקושים ולעונתיות.

רכישות למלאי

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 39.5% לעומת ערך של 41.4% שנמדד בחודש שעבר, ירידה קלה של 1.9% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה מאז תחילת שנת 2019. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות ולרמת המחירים.

מחירים            

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 60.5% לעומת ערך של 63.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הנמצא בהתרחבות הינו כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר בהמשך העליה במחירי חומרי הגלם ומחסור בחלקם ולשינויים בשערי החליפין.

רכישות בארץ -זמני הספקה                            

ברכיב זמני האספקה בשוק המקומי חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש בלבד התרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.4% לעומת ערך של 50.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 1.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי נצפתה התארכות בזמני האספקה המקומי.

יבוא חומרי גלם – זמני הספקה

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש הארבעים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 42.8% לעומת ערך של 46.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.

חומרי גלם רמות מלאי

רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 51.4% לעומת ערך של 53.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 1.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמדיניות מלאי מכוונת של הפירמות.

מלאי מוצר מוגמר

רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 52.0% לעומת ערך של 52.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים ולמדיניות מלאי של הפירמות.

רמת התעסוקה

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.3% לעומת ערך של 43.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.

הזמנות חדשות לקוחות בעולם

גם רכיב הביקושים ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.6% לעומת ערך של 45.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 0.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך התכווצות ברכיב זה לרמת ביקושים מחו"ל.

שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:

מתכות

נחושת

אלומיניום

כללי

בדים

חוטים

פאנלים סולאריים

שנאים

שמנים

רכיבים אלקטרוניים

ממירים

חומרי ניקוי

גומי

פלסטיק ומוצריו

נייר

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:

מתכות

פלדה

{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

2021 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
58.7 60.8 64.7 60.7 61.2 60.6
2021 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
59.5 59.9 61.1 60.8 61.1 58.7
2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
57.6 58.6 57.1 55.4 56.1 53.0
2022 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
52.8 52.8 50.9 50.2 49.0 48.4
2023 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
47.4 47.7 46.3 47.1 46.9 46.0
2023 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
46.4

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת ההתכווצות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש התשיעי ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 46.4% לעומת ערך של 46.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.4% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים החשובים והמרכזיים ממשיכים להימצא בהתכווצות. החודש אך ורק 2 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. תנאי השוק האינפלציוניות והמיתון בשוק האמריקאי משפיעות על כלל העסקים. לקוחות מפחיתים או לא מבצעים הזמנות ומתמקדים בהפחתת התחייבויות פיננסיות. מנהלי הרכש צופים שיפור רק לקראת הרבעון הרביעי של השנה.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השניים עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.2% לעומת ערך של 47.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.1% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות.  הערך שנמדד החודש עומד על 47.3% לעומת ערך של 45.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.7% לעומת החודש הקודם. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.3% לעומת ערך של 46.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.6% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.4% לעומת ערך של 48.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 3.7% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש  נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של מגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 42.6% לעומת ערך של 41.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.8% לעומת החודש הקודם. משמעות המשך המצאות רכיב המחירים בהתכווצות הינה כי נצפית המשך ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם בהם נצפתה החודש הוזלת מחירים ובין השאר במחירי ההובלה ואריזה, נייר, דיזל, אלומיניום, שרף פלסטיק, פלדה ומוצריו, מנגד מציינים מנהלי הרכש את הרכיבים האלקטרוניים בהם נמשכת מגמת ההתייקרות. כמו כן מציינים מנהלי הרכש מגוון חומרי גלם בהם נמשך המחסור ובניהם רכיבים ובקרים אלקטרוניים, שבבים ועובדים זמניים.

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2020 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
50.0 51.7 47.8 32.6 40.7 50.1 53.3 55.2 54.1 53.7 55.6 57.5
2021 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
54.1 55.1 58.9 60.9 65.6 63.9 60.4 60.3 57.1 57.8 58.1 57.9
2022 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
57.3 58.0 55.2 55.8 54.6 52.8 52.1 47.3 48.4 46.2 46.5 45.3
2023 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
47.0 49.3 47.9 47.8 47.1 46.5 45.3  

 המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת  התכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השתיים עשרה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 45.3% לעומת ערך של 46.5% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.2% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתכווצות כולל רכיב מחירי חומרי הגלם. החודש גם כל שלושת הסקטורים הנבדקים סקטור מוצרי הצריכה, סקטור מוצרי הביניים וסקטור מוצרי ההשקעה נמצאים בהתכווצות. מנהלי הרכש קושרים את המשך ההתכווצות למצב השווקים הכלכליים ורצון של הצרכנים לצמצם בקניות ומצד שני של הפירמות להסתגל למצב. רוב מנהלי הרכש צופים כי במהלך השנה הקרובה תחול שינוי במגמה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.2% לעומת ערך של 48.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.9% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להמשך ההתכווצות הינה המשך הירידה בביקושים והמשך מצב המשק הכלכלי.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 43.1% לעומת ערך של 45.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 2.4% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך ההתכווצות נובע מעודף מלאים מוגמרים אצל הלקוחות ומצב המשק הכללי. החודש כל שלשת הסקטורים הנבדקים נמצאים בהתכווצות אם כי החודש סקטור מוצרי ההשקעה נמצא במצב הקשה ביותר.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השמונה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 41.4% לעומת ערך של 43.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 2.3% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי מגמת ההתכווצות החודש נצפתה בכל שלשלת הסקטורים. מנהלי הרכש מציינים כי הירידה בהזמנות נצפתה מכל המדינות וכי הסיבה לכך הינה ההאטה הכלכלית העולמית.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.8%, עליה של 0.3% לעומת החודש הקודם. המשמעות של המשך התמצאות רכיב זה בהתכווצות הינה כי נצפתה המשך בהוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי ירידת המחירים נצפתה החודש בכל שלושת הסקטורים הנבדקים ובמיוחד בסקטור מוצרי הביניים.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.4% לעומת ערך של 47.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.9% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להתכווצות הינם ירידה בביקושים וירידה בתפוקות הייצור עקב מלאים גבוהים. כמו כן מציינים מנהלי הרכש כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה בסקטורים של מוצרי הביניים ומוצרי הצריכה בעוד שבסקטור מוצרי ההשקעה דווקא נצפתה החודש התרחבות.

הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל

הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

מדד מנהלי הרכשPMI   מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA).

 

למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו  אין העורכים ו\  או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים