כ-50 אחוז מהארגונים מנהלים את הרכש על פי דרישות אד-הוק

כ-50 אחוז מהארגונים מנהלים את הרכש על פי דרישות אד-הוק

מערכי הרכש בישראל מתקדמים ביחס לעולם, אך עם זאת, 50% מהחברות מנהלות את הרכש הארגוני על פי הצורך העכשווי ודרישות המתקבלות מעת לעת. כך עולה מסקר מנהלי רכש בישראל לשנת 2019 שביצעה חברת הייעוץ פרוגרמה מבית מטריקס, לקראת כנס מנהלי הרכש השנתי של החברה. עוד עולה מהסקר כי כשליש ממחלקות הרכש לא מעורבות כלל בהגדרת מפרטי הרכש, כך שיכולת השפעת הרכש מצטמצמת לתנאים המסחריים. הסקר התבצע בקרב 60 מנהלי רכש ממגוון ארגונים שונים בהם כשליש מתחום ההי-טק, שליש מהתעשייה וכשליש מתחום השירותים. במסגרת הסקר נשאלו מנהלי הרכש על העבודה השוטפת והקשר היומיומי שלהם עם מחלקות הארגון השונות. מעל 90% ממנהלי הרכש השיבו כי המחיר ואיכות השירות או איכות הפריטים הנרכשים הם הפרמטרים המובילים בקבלת ההחלטות לרכישה. זמן האספקה אף הוא פרמטר חשוב אולם רק 60% ציינו אותו כפרמטר מרכזי נוסף בבחירת ספק או מוצר לרכישה. פרמטרים נוספים שצוינו כחשובים אך בעדיפות נמוכה יותר הינם: אחריות, חדשנות וזמינות. ביחס למיקום הרכש בארגון, ולעצמאות ארגון הרכש, בכשני שליש מהארגונים הרכש מבוצע רק על ידי מחלקת הרכש. נתון זה גבוה ביחס למחקרים וסקרים מקבילים בעולם בהם רק כמחצית מארגונים הינם בעלי רכש ישיר ריכוזי וכ- 40% בעלי רכש עקיף ריכוזי. בהיבט זה ניכר כי קבוצת המשיבים לסקר מייצגת ארגוני רכש מתקדמים ברמה הניהולית ביחס למקובל בעולם. באשר למדידת חסכון, רק כמחצית ממנהלי הרכש דווחו על מדידת חסכון בין מחיר מושג למחיר העלות כיום. כשליש מודדים חסכון בין מחיר לפני ואחרי משא ומתן וכ- 10% דווחו על אי מדידת חסכון כלל. במחקרים מקבילים בחו"ל כ- 30% מארגוני הרכש בחברות לא מודדים חסכון כלל, כך שגם בהיבט זה משתתפי הסקר מנהלים מערכי רכש מתקדמים. עם זאת מעל 80% ממנהלי הרכש אינם מבצעים בארגון שלהם הערכת ספקים רבעונית, חלקם גם לא שנתית. בשאלה פתוחה, מעל 40% ממנהלי הרכש העידו על אתגרים בתחום מיצוב מערך הרכש, תהליכי הרכש בארגון וסמכויות מערך הרכש למול בעלי התקציב בארגון. מפרוגרמה נמסר: "בפרויקטים שביצענו בהם תוכנית ארוכת טווח לחסכונות, כולל Spend-Analysis , חברות חסכו 7-16% מההוצאות שנבחנו. בחברות אחרות, עיצבנו את מבנה מערך הרכש ותהליכי הרכש באופן שישיא את יכולות הרכש להביא ערך וחסכון לארגון."