"יצאת צדיק"

מאת: אבי בן חורין*

 

תכנית הטלוויזיה בשם זה, שמוכרת כנראה לרובנו, אינה עובדת (לפחות עד עתה) בנושא הביטוח. לא שאין כשלים בענף, אך להעביר את המציאות העגומה/המרה למסך, זו כנראה משימה קשה, אבל אולי בעתיד יצליחו למצוא לכך פתרון. לכן, נאלץ אנחנו לנסות ולהראות את ההתנהגות "המוזרה", אם לא חסרת המקצועיות של העוסקים במלאכה באמצעות המילה הכתובה.

במהלך פגישה של סוכן ביטוח עם יבואן, נדון נושא ביטוח המשלוחים עם הסברים בשפה מובנת (ולא בשפת הפוליסה שהינה לרוב "קשה" להבנה לאדם הסביר) ובסיכומה ביקש היבואן לקבל הצעה בכתב לביטוח משלוחיו, שנכון לאותו מועד היו מבוטחים על ידי/באמצעות עמיל המכס. לא נתפלא שבמהלך השיחה הובהר שאין לו מושג קלוש מי היא חברת הביטוח שאמורה לבטח אותו, מה כתוב בפוליסה ואיך מתנהלת המערכת כולה. עם קבלת ההצעה, הוא מודה עליה "ועל ההרצאה המעניינת והמקצועית" ומבקש להעביר את הדברים לשלב הביצוע, כלומר להעביר את הביטוח לסוכן החדש.

מקור התמונה: www.cogoport.com

 

מעבר לכל הפרטים, הנושא שעומד על הפרק ומחייב התייחסות מיוחדת ומוסבר לאנשי היבואן – הוא מועד תחילת הביטוח. היות ומדובר בעסק פעיל, הרי ישנם משלוחים שנמצאים במהלך המסע ו"אינם מתחשבים" בזהות המבטח. מה דינו של משלוח שיצא לדרכו דרך השינוי, אך יגיע ליעד לאחר השינוי? יש כמובן אפשרות לבטח את כל המשלוחים שטרם הגיעו לארץ, על בסיס הצהרת המבוטח שאינו מודע לנזקים ולנסיבות לנזקים בגינם ואי לכך כל מה שיגיע לארץ לאחר תאריך השינוי יטופל ע"י המבטחת החדשה, או לחילופין להתחיל את הביטוח רק לגבי משלוחים שיוצאים לדרך מיום השינוי בלבד. כל המשלוחים האחרים שנמצאים במהלך המסע ויגיעו לאחר תאריך תחילת הפוליסה החדשה יישארו מבוטחים בפוליסה הקיימת.

לכל מי שלא בדיוק מתמצא בשיטות העבודה בביטוח ימי, כדאי שנסביר שהבעיה מתעוררת היות ובמסגרת פוליסה פתוחה שבה נכללים כל המשלוחים שמבוצעים ע"י הלקוח, הדיווח בפועל על פרטי המשלוח ובהתאם החיוב הכספי, נעשים לרוב לאחר הגעת המשלוח לנמל היעד או אפילו ליעד ובמילים אחרות אפילו אחרי הנזק. נכון, יש הרבה שמופתעים מהשיטה ומיד מעלים הרהורי כפירה באמינות (תיאור פשטני לאי דיווח על כל המשלוחים) אבל היות והביטוח הימי "מבוסס" על תום לב ויושרה והרי ברור לכל שכך נוהגים כל העוסקים במשלוחים, אזי אפשר להירגע ולקוות לטוב. 

ההחלטה אולי קשה/בעייתית, אך היא הדילמה שעומדת בפני המבוטח והוא היחיד שיודע מה טוב ומה נכון בעבורו.

במקרה שלפנינו החליט היבואן שמועד תחילת הפוליסה יהווה את "קו הגבול" כלומר הפוליסה החדשה תכלול רק משלוחים שיוצאים לדרכם מאותו מועד. הניירת נערכה, נחתמה וכולם היו מרוצים (למעט כנראה נציגי המבטחת הקודמת). כשלושה שבועות לאחר מועד ההתחלה, מועברת לסוכן החדש הודעה בלווי מסמכים אודות נזק למשלוח. בדיקה ראשונה העלתה שמדובר במשלוח שיצא לדרכו מהמזרח הרחוק לישראל כחודש ומעלה טרום מועד תחילת הפוליסה החדשה. המבוטח מקבל הסבר בהתאם ופונה כמובן לנציגי המבטח הקודם, הווה אומר לעמיל המכס או ליתר דיוק לסוכנות הביטוח שעובדת עם עמיל המכס. התשובה שהוא מקבל "ביטלנו הכיסוי לפי תאריך כבקשתכם (ולא לפי תאריך שטר מטען) לפיכך תיק זה לא בוטח. יש להעביר למבטח החדש". מה נאמר ומה נגיד – מילים כדורבנות (תקיפות וחדות), אך מה בקשר למציאות ? המבוטח חש (כך לפחות אפשר להבין) כמו כדור טניס שנחבט בין שני השחקנים על המגרש והחבטות כואבות פיזית ונפשית. השאלה, האם הוא ראה עד לאותו מועד את הפוליסה הקודמת שבה היה מכוסה והאם היא כוללת תנאים מיוחדים או שונים מהנהוג, הוא מציג את "הביטוח של עמיל המכס". מהו המסמך? זו כצפוי (והלא רצוי) ההצעה המקורית לעריכת הביטוח, שנמסרה ללקוח שנתיים קודם לכן.

מקור התמונה: advisorsmith.com

 

העובדה שהמבוטח לא מחזיק בפוליסה ו/או בתנאיה ו/או בהסבריה היא תקלה אופיינית לענף הביטוח הימי ויכול להיות שהגיע הזמן שמישהו (אתם בוודאי מנחשים מי) יחליט על סדר יום חדש ויתקן הליקוי (או לפחות ינסה).

מה, באמת, המצב מבחינת תנאי הפוליסה? מה העובדות הנכונות לגבי ביטול פוליסה ימית אצל מבטח א' ומעבר למבטח ב'? הכל אמורים להיות מודעים לכך שבביטוח רכוש (ביטוח כללי/אלמנטרי) יכול מבוטח לבטל את הפוליסה בכל עת לפני תום תקופת הביטוח והביטול יהיה בתוקף ממועד ההודעה או מועד מאוחר יותר כפי שמבקש המבוטח. המבטח לעומת זאת מחויב בהודעת ביטול של 30 יום לפני מועד הביטול בפועל. בביטוח ימי אין מודעות רבה לכללי הביטול, אולי כי בפועל כמעט ולא משתמשים בהם. לחילופין, השימוש בהם בצורה זו או אחרת לא "יופתע" מנזק כלשהו שיעורר שאלות. במסגרת סעיף 261 לסעיפי המכון (אחד מהסעיפים הכלולים דרך קבע בפוליסה פתוחה לביטוח ימי) שכותרתו "תנאים רגילים לחוזי מטענים", מופיע נושא ביטול הפוליסה בצורה בהירה. נקבע שם הכלל של הודעה מראש ובכתב של ביטול מצד המבוטח ומצד המבטח. כמו כן מצוינים כללי ביטול לגבי סיכוני מלחמה וסיכוני שביתות ואף התייחסות לביטול כאשר מדובר על סיכוני שביתות בגין משלוחים אל/מ ארה"ב. יחד עם זאת, בסוף הפיסקה אנו קוראים כדלקמן :

NOTICE SHALL COMMENCE FROM MIDNIGHT OF THE DAY WHEN IT IS INSURED BUT CANCELLATION SHALL NOT BE APPLY TO ANY RISKS WHICH HAVE ATTACHED IN ACCORDANCE WITH THE COVER GRANTED HEREUNDER BEFORE THE CANCELLATION BECOMES EFFECTIVE 

האם מישהו צריך הסבר/פרשנות על מילים ברורות אלו?

כדי לחזק את ההבנה בנושא הביטול, נביא גם את ההסבר המופיע באנציקלופדיה המילונית של מונחי הביטוח הימי של WITHERBY, הכוללת את מילון התנאים והסעיפים של הביטוח הימי ע"י רוברט בראון ושם מצוין במפורש במונח "סעיפי ביטול", שיש לכל צד (כלומר המבטח או המבוטח) את האופציה לתת הודעת ביטול של הכיסוי הביטוחי לצד השני, אבל הביטול אינו משפיע על תקפות הביטוח של משלוח כלשהו שהחל במסע טרם שהכיסוי בוטל.

חכם אהרון כדורי בספרו "ביטוח ימי ותביעות" מבהיר שסעיף הביטול "מקנה למבטח או למבוטח את הזכות לבטל מיוזמתו ובאופן חד צדדי את חוזה הביטוח, וזאת כל עוד לא החל הסיכון או המסע הימי". במילים אחרות – ביטול פוליסה לא חל על משלוחים שיצאו לדרכם בטרם הודעת הביטול. 

מצויד במידע הנ"ל, פנה שוב המבוטח לעמילות המכס, ולדבריו הנושא הסתיים ב"סוג של פשרה באווירה טובה". המסקנה – הטענה של "אין ביטוח עקב הביטול" לא עמדה לזכות המבטח הקודם. דרך אגב, מיהו המבטח הקודם? האם הוא בכלל מודע להתנהלות שהייתה כאן? האם הוא הסכים/מסכים לכך? תרשו לנו להטיל ספק.

האם התופעה של סירוב להכיר בנזק בתואנות שווא, כמו למשל זו שהופיעה לעיל, היא חריגה או שזה לחם חוקנו ? הכל יודעים שהמצב אינו שפיר, וה"סיפורים" שמבוססים על מקרים שקרו, מראים שזה רק קצה הקרחון, וההפעלה של שיטת "מצליח" חוזר על עצמו יותר ויותר. למה? הניצול של חוסר הידע של המבוטחים, ובענף הביטוח הימי זה פשוט "מחלה מדבקת" אם לא לומר "מגפה" הוא פשוט בלתי קביל. העובדה שלשון הפוליסה הוא אנגלית ושהמושגים לא נהירים לכל, היא "מוקש" רציני בפני רבים וטובים וכל זמן שרמת הידע של העוסקים במלאכה – כולם, לא תעלה ותעמוד על מינימום סביר, אנו צפויים לצערנו לשמוע על דוגמאות נוספות כאלו, אך לא לראותן, כי חיים אתגר וצוותו יתקשה לעסוק בנושא הבלתי חזותי הזה.

ובכן, במקרה הנוכחי – לא "יצאת צדיק"! 

——————

*אבי בן חורין, יועץ לתחום ביטוח משלוחים, 052-2515378, [email protected]