MSC

חברת MSC השיקה את אניית המכולות הגדולה בעולם

אניית המכולות הגדולה בעולם קיבלה אתמול את השם MSC Michel Cappellini בנמל ברמרהאבן בגרמניה. אניית המכולות מגיעה לאורך של 400 מטר, רוחבה 62 מטר והיא מסוגלת לשנע בסך הכל 24,346 מכולות ב-24 שורות. האנייה שייכת לדגם חדש של אניות בשם Celestino Maresca אשר הינו חדש יותר ומתקדם יותר מהדגם הקודם, דגם Gülsün. כאשר החברה תקבל לרשותה את כל ההזמנה יהיו ברשותה 14 אניות מדגם זה.

בנוסף לטקס מתן השם החגיגי, חברת MSC והנהלת הנמל הגרמני שלחו איתות חשוב על מחוייבותם למניעת פליטת CO2 בנמל עם חתימה על מזכר הבנות הקובע כי ״הצדדים המתקשרים מסכימים לשתף פעולה בנוגע לשימוש בכוח חוף עבור ספינות מכולות של MSC הפוקדות את נמל ברמרהאבן. זהו צעד ראשון לקראת אפס פליטות פחמן והפחתת הפחמן של הפעילות של חברות MSC״.

מערכות חשמל חוף צפויות להיות מוכנות לפעולה בנמל ברמרהאבן בינואר 2025. MSC  תשתמש במתקנים אלה כאשר אניות המכולה שלה יגיעו למסוף המכולות של ברמרהאבן. כמו כן, על פי ההסכמות, החשמל המסופק יגיע ממקורות אנרגיה מתחדשים. ההסכם נחתם על ידי סורן טופט, מנכ״ל MSC ובכירי הנמל הגרמני.

אניית המכולה הענקית תואמת סיווג IMO TIER III, מה שאומר שהמנועים שלה עומדים במגבלות פליטת תחמוצת חנקן המחמירות שנקבעו על ידי הארגון הימי הבינלאומי, תוך שימוש בטכנולוגיות כגון הפחתה קטלטית סלקטיבית (SCR) כדי להפחית באופן משמעותי את הפליטות ולקדם פעולות ימיות נקיות יותר באזורי בקרת פליטה ייעודיים (ECA).

הידיעה באדיבות אתר Port2Port